Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 TMG

Kontakt do administratora strony
VAT ID:
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z §27a Ustawy o podatku od sprzedaży:
RO34368334

Zastrzeżenie:

Odpowiedzialność za zawartość:
Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności tych treści. Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG). Jednak zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, jako dostawca usług nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.
Nie ma to wpływu na zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu dowiedzenia się o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.
Dane kontaktowe restauracji oraz recenzje są pobierane z ogólnodostępnej usługi Miejsca Google.
Dane te muszą więc zostać zaktualizowane na odpowiednim koncie Google. Jeśli nie jest to możliwe, na życzenie możemy zablokować dane.
Odpowiedzialność za linki:
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy brać odpowiedzialności za te zewnętrzne treści.
Za treść stron, do których prowadzą odnośniki, zawsze odpowiada odpowiedni dostawca lub operator tych stron. Strony, do których prowadzą odnośniki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania odnośników. Nielegalne treści nie były możliwe do zidentyfikowania w momencie umieszczania linków. Jednak stałe monitorowanie zawartości stron, do których prowadzą odnośniki, nie jest uzasadnione bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.