Tryk

Oplysninger i henhold til § 5 TMG

Kontakt til webstedsadministrator
MOMS ID:
Momsregistreringsnummer i henhold til § 27a i momsloven:
RO34368334

Ansvarsfraskrivelse:

Ansvar for indholdet:
Indholdet af vores sider er skabt med den største omhu. Vi kan dog ikke garantere, at indholdet er korrekt, fuldstændigt og ajourført. Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med den generelle lovgivning i henhold til § 7, stk. 1, i den tyske telemiddellov (TMG). I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder dog ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjeparter eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet.
Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i overensstemmelse med generelle love forbliver upåvirket af dette. Ansvar i denne henseende er dog kun muligt fra det tidspunkt, hvor man har kendskab til en konkret overtrædelse. Hvis vi får kendskab til tilsvarende overtrædelser, fjerner vi indholdet straks.
Restaurantkontaktoplysninger og anmeldelser er hentet fra den frit tilgængelige Google Places-tjeneste.
Disse data skal derfor opdateres på den tilsvarende Google-konto. Hvis dette ikke er muligt, kan vi blokere data efter anmodning.
Ansvar for links:
Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, hvis indhold vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold.
Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for eventuelle lovovertrædelser på tidspunktet for linkningen. Ulovligt indhold var ikke identificerbart på tidspunktet for linkningen. En permanent overvågning af indholdet af de linkede sider er dog ikke rimelig, hvis der ikke er konkrete tegn på en lovovertrædelse. Hvis vi bliver opmærksomme på overtrædelser af loven, fjerner vi straks sådanne links.